liity jaseneksi

LIITY JÄSENEKSI >>


Olemme facebookissa

Facebook -yhteisö
pienten lasten
vanhemmille >>

Facebook -yhteisö
isompien lasten
vanhemmille >>

Neuvolasivusto >>

Yhteystiedot:
info@refluksilapset.fi

 

Sivuston tekstit eivät korvaa lääkärin antamia neuvoja ja hoitoja, käänny tarvittaessa hoitohenkilökunnan puoleen.

 

 

   

 

Lasten gastroesofageaalinen refluksi (GER)

Lasten gastroesofageaalisella refluksilla (GER) tarkoitetaan vatsan sisällön nousua takaisin ruokatorveen ja sen yleisin oire imeväisikäisellä on pulauttelu. Pulauttelu ei edellytä erityisiä tutkimuksia, jos lapsi on hyväkuntoinen, tyytyväinen ja normaalisti kasvava. Imeväisikäisten pulauttelu on fysiologista niin kauan kuin siitä ei aiheudu terveydellisiä ongelmia.

Pulauttelu on pahimmillaan 4-6 kuukauden iässä, jonka jälkeen se alkaa helpottaa niin, että suurimmalla osalla oire loppuu 12-18 kuukauden ikään mennessä. Refluksin eräs muoto on silent-refluksi, johon ei liity ylenmääräistä pulauttelua, mutta joka saattaa olla tavallista refluksia kivuliaampi.

Refluksioire (GER) johtaa refluksitautiin (GERD) silloin, kun oireet ovat vaikeat tai tutkimukset viittaavat vaurioon ruokatorvessa, kurkunpäässä, keuhkoputkissa tai keuhkoissa. Ruokatorvi kärsii yleisesti eniten refluksista ja refluksi voidaankin jaotella erosiiviseen refluksitautiin (ERD) tai ei- erosiiviseen refluksitautiin (NERD). NERD ei kuitenkaan ole refluksitaudin lievempi muoto, kuten joskus on totuttu ajattelemaan vaan siinä potilas saattaa kokea hankalia oireita protonipumpunestäjälääkityksestä huolimatta.

Refluksitaudista puhutaan silloin, kun lapsella on hankalia oireita tai ruokatorvessa todetaan tulehdus. Pitkäaikaisseurannassa on havaittu, että suuri osa aikuisiän refluksitaudeista on jatkunut lapsuudesta saakka. 20 %:lla aikuisiän refluksipotilaista tauti oli ensimmäisen kerran diagnosoitu alle 18 kuukauden iässä ja peräti 75 %:lla myöhemmin lapsuusiässä.

Refluksitaudin esiintyvyydestä Euroopassa ei ole tarkkaa tietoa, mutta on arvioitu, että 1,3 % lapsista on tarvinnut oireiden vuoksi hoitoa. Ilmeisesti diagnostiikan tehostumisen seurauksena GER-oireiden vuoksi sairaalahoitoon päätyneiden lasten määrä on viime vuosina kymmenkertaistunut Yhdysvalloissa. Amerikkalaisten tutkimusten mukaan refluksitautia esiintyy 3-7 % lapsista. Vammaisilla lapsilla esiintyy enemmän gastroesofageaalista refluksitautia kuin terveillä lapsilla ja oireet ovat usein myös vaikeampia.

Patofysiologia

Gastroesofageaalisen refluksitaudin syntymekanismi on moniulotteinen eikä tarkkaa patogeneesiä tiedetä. Ruokatorvella on mekaaninen puolustusjärjestelmä (ruokatorven motiliteetti), joka säätelee mahalaukusta takaisinpäin nousevan eritteen eli refluksin määrää sekä kestoa. Ruokatorven puhdistusmekanismi huolehtii myös refluksaatin nopeasta palautumisesta takaisin vatsalaukkuun. Ruokatorven limakalvoissa on myös itsessään puolustusmekanismeja vatsahappoja vastaan.

Refluksitaudissa hapanta vatsansisältöä nousee poikkeuksellisen paljon ruokatorven puolelle. Tämä voi saada aikaan ruokatorven tulehduksen eli esofagiitin. Tärkeimpänä takaisinvirtauksen estäjänä pidetään ruokatorven alasulkijalihasta (LES). Jos alasulkijalihas aukeaa väärään aikaan ja liian usein, aiheuttaa se tällöin vatsan sisällön nousemisen ruokatorveen. Hidastunut vatsan tyhjeneminen, ruokatorven vähentynyt puhdistuma (clearance) sekä sappirefluksi aiheuttavat myös takaisinvirtausta.

Myös hiatushernia eli palleatyrä voi häiritä sulkijalihaksen toimintaa. Tyrä syntyy pallealihaksessa sijaitsevaan aukkon, jonka kautta ruokatorvi kulkee. Palleatyrä aiheuttaa yleisimmin refluksia jo ikääntyvimmille aikuisille, ei niinkään usein lapsille.

Närästykseen liittyvä poltto aiheutuu mahanesteen suolahapon happamuudesta. Mahan sisäpintaa verhoava limakalvo kestää hapon hyvin, mutta ruokatorvenlimakalvo puolestaan ei sitä kestä. Tiheään toistuvat happopiikit ruokatorven limakalvolle vahingoittavat sitä ja aiheuttavat tulehdusmuutoksia.

Useilla aikuisilla refluksipotilailla vaiva on alkanut jo lapsuudessa. Vaikka lapsilla GER:in patofysiologia on osittain samanlainen kuin aikuisilla, oirehtii se usein eritavoin ja potilaan ikä tulisikin ottaa huomioon tutkittaessa merkkejä ja oireita refluksista. Tutkimukset ovat osoittaneet, että refluksijaksot kestävät imeväisillä ja pienillä lapsilla kauemmin kuin aikuisilla potilailla.

GER:in tehokas tunnistaminen ja hoitaminen jo lapsuudessa on tärkeää, sillä refluksi heikentää kokonaisvaltaisesti elämän laatua ja pitkään jatkuessaan altistaa komplikaatioille, kuten Barretin ruokatorvelle ja ruokatorven syövälle.