Yhteystiedot:
info@refluksilapset.fi

Refluksilapset ry:n kotisivut:
www.refluksilapset.fi

   

 

Motorisen kehityksen tukeminen

  • Voimakas refluksioireilu saattaa hidastaa erityisesti vauva-ajan motorista kehitystä. Kivuiltaan ja vaivoiltaan vauva ei kiinnostu ympäristöstään eikä hänellä riitä ehkä edes energiaa motoristen taitojen harjoittelemiseen. Refluksivauvoja myös kannetaan ja pidetään sylissä paljon, koska nämä vauvat eivät useinkaan viihdy muualla ja tarvitsevat paljon vanhemman lohtua. 

  • Useille refluksivauvoille erityisesti makuuasento selällään tai vatsallaan lisää refluksioireilua. Tällöin luonnollista tilaisuutta harjoitella lattialla, esim. kääntymistä tai ryömimistä, ei tule. Usein myös istumaan opetteleminen lisää refluksioireilua, kuin myös kävelemään opettelun seurauksena tapahtuvat kaatumiset, mikä saattaa jarrutella lapsen intoa harjoitella näitä taitoja.

  • Mikäli refluksin taustalla tai lisänä ei ole neurologisia pulmia, mahdollinen viive motorisessa kehityksessä ei useinkaan ole kovin mittavaa ja lapset kirivät kehityksessään ikätoverinsa nopeasti kiinni refluksioireilun helpotuttua.

  • Refluksivauvojen liikunnallinen kehitys voi edetä myös aivan normaalissa tahdissa ja osalla jopa keskimääräistä nopeammin. Pystyasento helpottaa usein refluksioireilua, joten jotkut refluksilapset pyrkivätkin ylös jo hyvin varhain ja lähtevät aikaisin kävelemään. Nämä lapset jättävät usein ryömimis- ja/tai konttausvaiheen kokonaan väliin.