Yhteystiedot:
info@refluksilapset.fi

Refluksilapset ry:n kotisivut:
www.refluksilapset.fi

   

 

Oirepäiväkirja

  • Pyydä vanhempia pitämään lapsen oireilusta tarkkaa päiväkirjaa parin viikon ajan (unet, itkut, syömiset, oksennukset /puklut, nieleskelyt, yskä,hikat, kivut, rohinat, limaisuus jne)

  • Allergiaa/yliherkkyyksiä epäiltäessä tulisi kirjata myös ripuli/ummetus, iho-oireet sekä muut poikkeavuudet

  • Myös ruokapäiväkirja usein avaa tilannetta

Seulontalomake

Seulontalomakkeen (seulontalomake vauvaikäisen refluksioireilun seurantaan ja havainnointiin) tarkoituksena on auttaa vanhempaa havainnoimaan lapsen refluksioireilua ja kirjaamaan ylös oireiluun liittyviä havaintoja.

Seulontalomaketta voi hyvin käyttää neuvolassa keskustelun tukena tai sen voi ottaa avuksi lääkärin vastaanotolle. Oirelistan lisäksi lomakkeelle on listattu kotona kokeiltavia hoitokeinoja, jotka on hyvä käydä läpi mm. ennen lääkärillä käyntiä.

On hyvä muistaa, että refluksitauti oireilee lapsilla eri tavoin. Lapsella voi ilmetä muutamia, joitakin tai jopa kaikkia seulontalomakkeessa mainittuja oireita. Lapsella ei kuitenkaan tarvitse olla refluksitautia vaikka lapsella olisikin useampi seulontalomakkeessa oleva oire.

Lomake on tehty yhteistyössä terveydenhoitajaopiskelija Elina Valkosen kanssa (Diakonia-ammattikorkeakoulu). Lomake pohjautuu australialaisen Reflux Infants Support Associationin tekemään lomakkeeseen (Reflux Symptoms in Infants and Children under the age of 2 years).

Lataa seulontalomake pdf-muodossa.