Yhteystiedot:
info@refluksilapset.fi

Refluksilapset ry:n kotisivut:
www.refluksilapset.fi

   

 

Mitä tukea voit tarjota refluksiperheelle?

  • Kuuntele vanhempaa. Vanhempien kuunteleminen ja heidän arvioonsa luottaminen on tärkeää, sillä usein vanhemmat kokevat että heidän huoltaan ei oteta todesta tai lapsen oiretta ja kipua vähätellään ja lapsen hoitoonpääsy viivästyy tästä johtuen.
  • On tärkeää erottaa kehityksellinen refluksi eli ns. normaali pulauttelu (joka helpottaa usein mm. kiinteisiin siirtymisen ja iän myötä) hoitoa vaativasta refluksista.

  • Konkreettisten kotihoito-ohjeiden lisäksi ohjataan perhe ajoissa jatkohoitoon, mikäli kotihoito-ohjeet eivät ole riittäviä.

  • Konkreettisia tukikeinoja on myös erilaisista sosiaalipuolen tukitoimista kertominen ja niihin ohjaaminen (perhetyö, kotipalvelu jne), vertaistuki esim. Refluksilapset ry:n kautta

 

Vertaistukea netissä vanhemmille

Kokemusten vaihtoa, arjen iloja ja suruja

Lapsen refluksi vaikuttaa koko perheen elämään. Vertaistuen avulla refluksilasten vanhemmat voivat jakaa kokemuksiaan ja tuntea keskinäistä yhteenkuuluvuutta. Vertaisuuden ydintuntemus voisi olla puettavissa muotoon: ”en ole yksin, sillä monet muutkin ovat kokeneet saman”.

Toisen refluksivanhemman voi luottaa ymmärtävän sellaistakin, mitä ulkopuolisen tuntuu olevan mahdoton käsittää. Vertaisryhmissä saadut erilaiset näkökulmat voivat auttaa ymmärtämään tilanteita uudella tavalla. Vertaistuki on yksi keino saada vahvistusta omaan jaksamiseen.


 

 

 

Keskustelupalsta refluksilasten vanhemmille

Refluksilapset ry:llä on keskustelupalsta refluksilasten vanhemmille ja läheisille. Keskustelupalsta toimii vertaistiedon ja -tuen tietopankkina; käytännön tiedot ja taidot pärjäämisestä refluksiarjen keskellä tallentuvat keskustelupalstalle, josta ne ovat helposti tarvitsevien löydettävissä.

Keskustelupalstan löydät täältä >>


Refluksilasten vanhemmille oma keskusteluyhteisö Facebookissa

Refluksilasten Facebook-ryhmä on hyvä nopean vertaistuen lähde. Siellä voi keskustella omalla nimellä, turvallisesti vertaisten kanssa.

Osallistuakseen keskusteluun tulee olla kirjautunut Facebookiin ja pyytää jäsenyyttä ryhmään. Ryhmässä käydyt keskustelut eivät näy ulkopuolisille.

Facebook -yhteisön löydät täältä >>