Yhteystiedot:
info@refluksilapset.fi

Refluksilapset ry:n kotisivut:
www.refluksilapset.fi

   

 

Syömisvaikeudet

  • Lääkärit helposti ajattelevat, että mikäli lapsi kasvaa hyvin ja hän syö riittävästi, ei ongelmaa ole.

  • 4-10% syömisvaikeuksista johtuu ympäristöstä, loput lapsen vaikeuksista

  • Tärkeää olisi huomata syömispulmat jo aikaisessa vaiheessa, pitkään jatkuessaan vaativat kuntoutusta ja kuntoutuminen usein hidasta

  • 3-20% tarvitsee apua syömisvaikeuksiin

Refluksilapsilla on usein syömisvaikeuksia, joiden syynä/taustalla on:

  • KIPU!

  • Kypsymättömät motoriset/oraalimotoriset taidot

  • Aistiyli- tai aliherkkyydet (tunto, haju, maku)
  • Vaikka fyysinen ongelma olisikin jo poistunut, opitut käyttäytymismallit usein jäävät (mm. välttäminen, oheistoiminnat jne.)