liity jaseneksi

LIITY JÄSENEKSI >>


Olemme facebookissa

Facebook -yhteisö
pienten lasten
vanhemmille >>

Facebook -yhteisö
isompien lasten
vanhemmille >>

Neuvolasivusto >>

Yhteystiedot:
info@refluksilapset.fi

 

Sivuston tekstit eivät korvaa lääkärin antamia neuvoja ja hoitoja, käänny tarvittaessa hoitohenkilökunnan puoleen.

 

 

   

 

Seulontalomake refluksioireilun seurantaan ja havainnointiin.

Seulontalomakkeen tarkoituksena on auttaa vanhempaa havainnoimaan lapsen refluksioireilua ja kirjaamaan ylös oireiluun liittyviä havaintoja. Seulontalomaketta voi hyvin käyttää myös neuvolassa keskustelun tukena tai sen voi ottaa avuksi lääkärin vastaanotolle. Oirelistan lisäksi lomakkeelle on listattu kotona kokeiltavia hoitokeinoja, jotka on hyvä käydä läpi mm. ennen lääkärillä käyntiä.

On hyvä muistaa, että refluksitauti oireilee lapsilla eri tavoin. Lapsella voi ilmetä muutamia, joitakin tai jopa kaikkia seulontalomakkeessa mainittuja oireita. Lapsella ei kuitenkaan tarvitse olla refluksitautia vaikka lapsella olisikin useampi seulontalomakkeessa oleva oire.

Alle 2-vuotiaille suunnattu lomake on tehty yhteistyössä terveydenhoitajaopiskelija Elina Valkosen kanssa (Diakonia-ammattikorkeakoulu). Lomake pohjautuu australialaisen Reflux Infants Support Associationin tekemään lomakkeeseen (Reflux Symptoms in Infants and Children under the age of 2 years).

Lataa alle 2-vuotiaan seulontalomake pdf-muodossa.

Lataa yli 2-vuotiaan seulontalomake pdf-muodossa.