HOITAMATON REFLUKSI

Hoitamaton refluksi lapsella

Syömisvaikeudet

 • Lääkärit helposti ajattelevat, että mikäli lapsi kasvaa hyvin ja hän syö riittävästi, ei ongelmaa ole.
 • 4-10% syömisvaikeuksista johtuu ympäristöstä, loput lapsen vaikeuksista
 • Tärkeää olisi huomata syömispulmat jo aikaisessa vaiheessa, pitkään jatkuessaan vaativat kuntoutusta ja kuntoutuminen usein hidasta
 • 3-20% tarvitsee apua syömisvaikeuksiin

Refluksilapsilla on usein syömisvaikeuksia, joiden syynä/taustalla on:

 • KIPU!
 • Kypsymättömät motoriset/oraalimotoriset taidot
 • Aistiyli- tai aliherkkyydet (tunto, haju, maku)
 • Vaikka fyysinen ongelma olisikin jo poistunut, opitut käyttäytymismallit usein jäävät (mm. välttäminen, oheistoiminnat jne.)

Aistisäätelyhäiriöt

 • Epätavallisen herkkää tai heikkoa aistimuksiin reagointia kutsutaan aistimusten säätelyn häiriöksi
 • Yleisimmin si-häiriöisten lasten kielteinen reagointi kohdistuu tuntoaistimuksiin, mutta myös hajut, maut, äänet, valot ja muut näköaistimukset sekä liike ja asennonmuutokset voivat aiheuttaa vastaavia reaktioita
 • Tutkimuksissa on todettu allergisilla lapsilla keskivertoa enemmän aistisäätelyhäiriöitä ja toisaalta myös säätelyhäiriöisillä lapsilla keskivertoa enemmän ruoka-aineallergioita. Refluksilasten kohdalla vastaavia tutkimuksia ei ole tehty
 • Usein refluksin taustalla myös allergiaa, jolloin näillä lapsilla on keskivertoa enemmän säätelyhäiriöitä
 • Tuntuma on, että ylipäätään refluksilapsilla on keskivertoa enemmän aistisäätelyhäiriöitä
  Keskushermoston pitkään jatkunut hälytystila muokkaa aistimusten säätelykykyä?

Varhaisen vuorovaikutuksen häiriintyminen

 • Refluksilapsi on usein hyvin kivulloinen ja itkee paljon
 • Vanhempien voi olla vaikea tulkita sairaan lapsen varhaisia viestejä, koska lapsi ei välttämätttä pysty tuomaan esille omia tuntemuksiaan kuten perusterve vauva
 • Kivulias lapsi saattaa viestittää normaalista poikkeavia reaktioita, joita voi olla vaikea tulkita
 • Vanhempien voi olla vaikeaa luoda luontevaa ja positiivista vuorovaikutusta lapseen, jos he kokevat suurta huolta ja avuttomuutta lapsen rinnalla
 • Pitkään jatkunut huoli ja unen vähyys voivat johtaa vanhempien uupumukseen ja masennukseen sekä fyysisen terveyden heikentymiseen
 • Käyttäytymisen ongelmat
  Isommilla refluksilapsilla huono olo voi oireilla erilaisilla käyttäytymisen ongelmilla: levottomuus, ärtyneisyys, aggressiivisuus, keskittymisvaikeudet
 • Lapsi leimataan helposti huonosti kasvatetuksi ja ilkeäksi
 • Pulmat voivat johtaa oppimisvaikeuksiin
  Lapsen sosiaaliset suhteet voivat vaikeutua ja kavereiden saaminen voi olla
  hankalaa