Refluksioireilun seuranta

”Vauvan kuuluu itkeä. Ei kuitenkaan ole normaalia, että hän itkee melkein koko ajan ja on kipeän oloinen. Kipuitku on yksi refluksitaudin hälytysmerkki. Kivuton vauva ei herää jatkuvasti itkemään.”

Seulontalomake refluksioireilun seurantaan

Seulontalomakkeen tarkoituksena on auttaa vanhempaa havainnoimaan lapsen refluksioireilua ja kirjaamaan ylös oireiluun liittyviä havaintoja. Seulontalomaketta voi hyvin käyttää myös neuvolassa keskustelun tukena tai sen voi ottaa avuksi lääkärin vastaanotolle. Oirelistan lisäksi lomakkeelle on listattu kotona kokeiltavia hoitokeinoja, jotka on hyvä käydä läpi mm. ennen lääkärillä käyntiä.

On hyvä muistaa, että refluksitauti oireilee lapsilla eri tavoin. Lapsella voi ilmetä muutamia, joitakin tai jopa kaikkia seulontalomakkeessa mainittuja oireita. Lapsella ei kuitenkaan tarvitse olla refluksitautia vaikka lapsella olisikin useampi seulontalomakkeessa oleva oire.

Seulontalomakkeet on tehty sekä vauvaikäisen että isomman lapsen refluksioireiden seurantaan. Vauvaikäisen seulontalomake on tehty yhteistyössä terveydenhoitajaopiskelija Elina Valkosen kanssa (Diakonia-ammattikorkeakoulu). Lomake pohjautuu australialaisen Reflux Infants Support Associationin tekemään lomakkeeseen (Reflux Symptoms in Infants and Children under the age of 2 years).

Seulontalomaketta voi hyvin käyttää myös neuvolassa keskustelun tukena tai sen voi ottaa avuksi lääkärin vastaanotolle.