REFLUKSIOIREET LAPSILLA

Lapsen ja nuoren refluksi

Oppikirjojen mukaan lasten refluksi on pienten, alle 1-vuotiaiden vaiva joka jää taakse kiinteiden ruokien ja pystyyn nousemisen myötä. Myös aikuisten närästys on tunnettu vaiva, mutta usein näitä vaikeampaa on löytää tietoa lasten ja nuorten refluksista.

Useimmat vauvat parantuvat 12-18 kuukauden ikään mennessä. Ei kuitenkaan ole harvinaista, että refluksivauvasta tulee isompana refluksilapsi eikä odotettua helpotusta lapsen vointiin ja perheen arkeen tulekaan.

Refluksin aiheuttamat oireet ovat isommilla lapsilla usein erilaisia kuin pienillä, ja lapsen oireilu voi iän myötä muuttua hyvinkin paljon. Voi jopa näyttää siltä, että refluksi on helpottanut, mutta tilalle on tullut uudenlaisia oireita ja vaivoja. Toisaalta refluksi voi olla pääsääntöisesti helpottanut, mutta saattaa palata isommallakin lapsella stressin, vilustumisen ym. yhteydessä.

Isompi lapsi voi pystyä kuvailemaan tuntemuksiaan yllättävän hyvin, mistä voi olla suurta apua vaivan selvittelyssä. Lapsi saattaa sanoa esimerkiksi:

 • Kurkkuun / kaulaan / nenään / vatsaan sattuu
 • Syöminen sattuu
 • Yskä nousee suuhun
 • Suuta / kurkkua polttaa
 • Ruoka tai juoma tulee ylöspäin
 • Suuhun tulee paha maku

Lapsi voi kuitenkin olla niin tottunut refluksin aiheuttamiin tuntemuksiin ja kipuun ettei hän välttämättä osaa pitää niitä epänormaaleina, eikä osaa kuvailla niitä.

Isommalla lapsella voi olla samoja oireita kuin pienemmillä.

Isommilla lapsilla voi esiintyä lisäksi:

KÄYTÖSOIREITA

 • agressiivisuutta
 • äärimmäistä voimakastahtoisuutta
 • tavallista rajumpaa tai pitkäkestoisempaa uhmaa
 • alakuloisuutta
 • keskittymisvaikeuksia
 • itkuisuutta, hermostuu pienistäkin vastoinkäymisistä
  ärtyneisyyttä

UNIONGELMIA

 • suuria vaikeuksia nukahtaa
 • heräilee epätavallisen paljon öisin
 • haluaa juoda usein öisin
 • ei tunnu heräävän levänneenä tai saavan tarpeeksi unta, tarvitsee epätavallisen paljon unta ikään nähden
 • ääntelyä, itkua unen aikana
 • hampaiden narskuttelu öisin

SYÖMISVAIKEUKSIA

 • äärimmäinen valikoivuus, ”nirsous”
 • pelko uusia ruokia kohtaan
 • kipuja niellessä tai nielemisvaikeuksia
 • on nälkäinen, mutta syö silti vain vähän
 • ei pysty tai suostu syömään ruokia joissa on tietynlainen rakenne, esimerkiksi rakeista ruokaa
 • jättää aterioita syömättä, monelle aamiainen on vaikea yöllisestä refluksista johtuen
 • haluavat juoda usein, korvaisivat mielellään aterioita pelkällä juomalla. Usein lapsi haluaa jääkylmää juotavaa kurkun poltetta lievittääkseen.

MUUTA

 • lapsella voi olla kiillevaurioita hampaissaan tai epätavallista reikiintymistä varsinkin suun takaosissa
 • väsymys ja jaksamattomuus ovat tavallisia
 • lapsi on usein kalpea
 • saattaa selvittää kurkkuaan jatkuvasti
 • ääni voi olla käheä tai karhea
 • pahanhajuinen hengitys
 • voi olla aistinkäsittelyn ongelmia

Toimenpiteet esimerkiksi käytösongelmien tai univaikeuksien ratkaisemiseksi saattavat jäädä tehottomiksi jos ongelmien taustalla oleva refluksi ei ole hallinnassa.

Lähteet:
Pulsifer-Anderson, Beth: The Reflux Book. Intensive Care Parenting LLC, 2007.
RISA Inc.: Gastro-oesophageal reflux in older children and teenagers. Ladattu osoitteesta http://www.reflux.org.au/risasite/index.php?
option=com_content&view=article&id=2
0:reflux-in-older-children&catid=1:article-text, 8.10.2011.